MUDr. Šárka Poupětová

Profesní životopis

 

Vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze.
V dalším vzdělávání se orientovala na poradenství a psychoterapii a stala se
Samostatným manželským a rodinným poradcem (naplněním kvalifikačních požadavků AMRP - Asociace manželských a rodinných poradců www.amrp.cz)
Rodinným a systemickým terapeutem (naplněním kvalifikačních požadavků SOFTu - Společnosti systemických a rodinných terapeutů www.soft-os.org).
Certifikovaným Transakčním analytikem (naplněním kvalifikačních požadavků EATA - Evropská asociace transakční analýzy www.eatanews.org/).

 

Psychoterapeutický výcvik:

• V rodinné terapii psychosomatických onemocnění (organizovaný PPI – Pražským
psychoterapeutickým institutem - pobočka Liberec)
• V transakční analýze -„Tříletka“ organizovaný ČATA (Českou asociací transakční analýzy) pod záštitou EATA (Evropské asociace transakční analýzy). V roce 2017 úspošně absolvovala certifikační zkoušku CTA v rámci nadstavbového vzdělávání EATA
Další vzdělání v arteterapii a ve skupinové psychoterapii.

Pracovní zkušenosti:

V psychoterapii a manželském rodinném poradenství má praxi od roku 1995.
 
• V psychosociální oblasti pracovala jako manželský a rodinný poradce rodinný terapeut a arteterapeut v Rodinné poradně v Liberci (1995-2002) a jako rodinný terapeut a poradce v zařízení pro děti ohrožené zdraví škodlivými návyky Triangl v Praze (2003). V rodinné Poradně Praha Západ Východ (2004-2007). Od roku 2003 dosud pracuje ve své soukromé praxi.

• V somatické medicíně pracovala jako lékařka na rehabilitačním oddělení nemocnice Liberec (94-95), jako vedoucí terapeut hiporehabilitace Dětského centra Spirála Jablonec (1994-96), jako vedoucí terapeut hiporehabilitace v Občanském sdružení REPROK (REhabilitace PROstřednictvím Koně 1997-2002) v Liberci, později v Arnolticích. V rámci této práce se zabývala i výcvikem rehabilitačních koní pomocí metod přirozené komunikace (Parelli Natural horsemanship).

Další pracovní aktivity:

• od roku 2011 pracuje v postgraduálním vzdělávání manželských a rodinných poradců (Poradenská propedeutika, Kontraktování v poradenství).
• členka kolektivu spoluautorů Metodiky vztahového poradenství (Asociace manželských a rodinných poradců, www.metodikavp.webnode.cz/o-nas/) .
• v roce 2009-11 pracovala jako externí spolupracovník Psychoporadny časopisu Vlasta
• je členkou etické komise ČATA (České asociace transakční analýzy)
• v letech 2002-2006 pracovala v presidiu AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců)
• od r.2020 je předsedkyní Stavovské rady AMRP
• je členkou SOFT (Society of family terapists)

 
Konzultace pro jednotlivce, páry, rodiny
 
Při hledání cesty z: Osobních potíží, Partnerských problémů Rodinných problémů.
 
A balzám na duši s koněm